ΕΟΚΑ – ΤΜΤ: Πέρα από τους Ήρωες και τους Τρομοκράτες

By Χρίστος, Wed 28 December 2016, in category Recordings

Autonomous School, EOKA, Nationalism, TMT

Αυτόνομο Σχολείο Δεκέβρη 2016: ΕΟΚΑ – ΤΜΤ: Πέρα από τους Ήρωες και τους Τρομοκράτες

Η Συσπείρωση Ατάκτων φιλοξενεί στο Αυτόνομο Σχολείο Δεκεμβρίου την Παρουσίαση: ΕΟΚΑ – ΤΜΤ: Πέρα από τους Ήρωες και τους Τρομοκράτες.

«Η οργάνωση ΤΜΤ είναι ο κακός δαίμονας για όλους τους κατοίκους της Κύπρου- Έλληνες και Τούρκους.» (Σπύρος Αθανασιάδης, Φάκελος ΤΜΤ) «Η τρομοκρατική οργάνωση της Ε.Ο.Κ.Α. σκοτώνει τους Έλληνες που δεν θέλουν την ένωση με την Ελλάδα, όπως και Βρετανούς και Τούρκους. Έτσι ξεκινούν οι δικοινοτικές συγκρούσεις στην Κύπρο.» (Serter, Vehbi Zeki, Ιστορία της Κύπρου, βιβλίο ιστορίας που διδασκόταν στα σχολεία της Τ/Κ κοινότητας ως το 2005.)

Δυο αναδυόμενοι εθνικισμοί, δυο μητέρες πατρίδες, δυο μεγάλες ιδέες, ένα νησί. Δυο οργανώσεις, δυο αφηγήσεις περί ηρώων, αυτοθυσίας, απελευθέρωσης – ή αλλιώς, περί τρομοκρατίας, δολοφονιών, καταπίεσης.

Μια παρουσίαση που εξετάζει τις οργανώσεις ΕΟΚΑ και ΤΜΤ στα χρόνια 1955-59 πέρα από τον κυρίαρχο εθνικιστικό λόγο, πέρα από τις κατεστημένες ιστορικές αφηγήσεις, πέρα από τους «Ήρωες» και τους «Τρομοκράτες».

Ηχογράφηση: