Η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου στην Κύπρο - η περίπτωση της Θύρας 9

By Θύρα 9, Wed 26 October 2016, in category Recordings

Football, Nationalism, The Left

Η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου στην Κύπρο: η περίπτωση της Θύρας 9

Μέλη της γραμματείας της ΘΥΡΑ 9 θα κάνουν παρουσίαση για τον τρόπο ίδρυσης της ομάδας μας και την ιδεολογική δράση της οργανωμένης μας κερκίδας. Στην συνέχεια θα υπάρξει ανοικτή συζήτηση.

Ηχογράφηση